Ratkooma
RATKAISUJA TOIMINNAN TEHOSTAMISEEN

KÄYTTÖPÄÄOMAN OPTIMOINTI

Miten voit vapauttaa arvoketjuun sidottua käyttöpääomaa

Käyttöpääoman optimointi huomioiden vaihto-omaisuuden, myyntisaatavien ja ostovelkojen tasot koko arvoketjussa.

ID SUOJA PALVELUNA

Miten suojata oma ID ja lähipiiriyhtiöt identiteettivarkauksilta

Tarjoamme palvelun, jonka avulla kohdehenkilö voi suojata oman ID:n ja mahdolliset lähipiiriyhtiönsä ID varkauksien osalta.
 

ANALYTIIKKA JA MITTAAMINEN

Business Intelligence ratkaisut

Toiminnan analysointi ja raportointi käyttäen hyväksi markkinoilla olevia Business Intelligence työvälineitä.
 

FINANSSIPALVELUT

Rahoitus, vakuutus ja riskienhallinta

Myynnin, hankinnan ja investointien rahoitusratkaisut. Lisäksi tarjoamme vastapuoliriskienhallintaan liittyviä vakuutus- ja riskienhallintapalveluita.